PNJ được hồi tố điều chỉnh +79 tỷ VND LNST chưa phân phối sau kiểm toán

Đây là khoản mục liên quan đến trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng Đông Á từ năm 2016 của PNJ.

Vào ngày 18/08/2018 CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán niêm yết sàn HOSE- PNJ) vừa công bố giải trình điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Cụ thể:

Ban điều hành Công ty đã điều chỉnh hồi tố lại số liệu liên quan đến việc ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại cho toàn bộ khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Ngân hàng TMCP Đông Á trong năm 2016 trên Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.

Tổng Số tiền thuế thu nhập hoãn lãi được điều chỉnh hồi tố  tăng thêm 79 tỷ đồng. Điều này dẫn đến các khoản mục khác thay đổi theo như “LNST chưa phân phối tính đến 31/12/2017” tăng hơn 79 tỷ đồng. Đối với các số liệu về “Tổng Tài sản”, “Tổng Nguồn vốn” và “Vốn Chủ sở hữu” cũng được điều chỉnh lại với mức tăng tương ứng là 79 tỷ đồng.

Trường Vũ- VNInvestment

Related Articles