Chỉ số sức mạnh tương đối RSI Relative Strength Index

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là gì?

Chỉ số này có vai trò, tác dụng gì trong chứng khoán và trade coin?

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo động lượng đo lường phân tích giá gần đây từ đó phản ánh rằng, mã cổ phiếu/coin nào đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán. Từ đó xác định được thời điểm ra vào trong giao dịch một cách hiệu quả.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI-Relative Strength Index) được tính theo công thức:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó RS là mức tăng/giảm trung bình của mã cổ phiếu/tiền ảo trong một khoảng thời gian nhất định. Từ công thức trên ta có thể thấy RSI có thể dao động từ 0-100.

Ứng dụng Chỉ số RSI trong giao dịch chứng khoán và Blockchain?

Trong đó chỉ số RSI(14) được coi là thông dụng nhất trong việc giao dịch mua bán. Nó phản ảnh mức độ tăng/giảm trung bình của mã cổ phiếu/coin trong 14 ngày giao dịch gần nhất. Cụ thể:

RSI>70: đây được coi là mã cổ phiếu/coin được đánh giá quá cao (overbought). khi đạt ngưỡng này. Cổ phiếu/coin sẽ có xu hướng chỉnh nhẹ dựa trên quy luật cung cầu (cung-cầu về mức cân bằng tại mức giá hợp lý).

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI tại các mốc 70 và 30

RSI<30: được coi là tình trạng quá bán- oversold (tiêu cực/hoảng loạn quá mức). Dẫn đến tình trạng giá cổ phiếu/coin bị đánh giá thấp hơn giá trị thưc tế ở mức cân bằng. Điều này là dấu hiệu cho việc giá sẽ điều chỉnh tăng nhẹ về mức cân bằng hơn.

Sóng Elliott (Elliot Wave) là một ví dụ điển hình cho việc khi thị trường chỉnh trong hoảng loạn, tình trạng quá bán xảy ra. Ngay sau đó sẽ thường có một “cú hồi” trước khi xảy ra hiện tượng chỉnh về giá tiếp theo. Qua đó RSI có thể coi là một trong những chỉ số giúp chỉ báo các tín hiệu mua/bán trong đầu tư chứng khoán cũng như blockchain.

VN Investment.net

 

Related Articles