Cập nhật phân tích kỹ thuật ETH/USDT 09.09.2018

Dựa vào chart dữ liệu nến tháng cho thấy #ETH vẫn trong trend giảm mạnh mô hình vai đầu vai đi xuống và tất nhiên trong tháng 9 này sẽ lần đầu tiên tạo new bottom ( đáy mới ) tại các vùng hỗ trợ cơ bản tạm thời (1) (2) (3) 160$ 146$ 121$ tùy vào lực PanicSell khả năng xấu số nhất sẽ về 12x đánh dấu mốc hỗ trợ tạo đà bật lên lại 400$ trong cuối năm 2018.

Hiện tại thị trường chưa cho phép đảo trend do cá mập chưa mua dc bitcoin giá 5.xxx vậy nên nhà đầu tư cần chờ đợi thêm tránh việc đầu tư quá sớm.

Nhưng có thể tối nay hoặc sáng mai là thị trường sẽ có flash dump nhanh để hồi lại thị trường bằng không domino gẫy toàn bộ hệ thống dẫn đến hệ luy lớn cho toàn bộ thị trường

Tổng kết #ETH

1/ Chờ 3 mốc hỗ trợ mới (1) (2) (3) 160$ 146$ 121$

2/ Sau khi mua dc giá trung bình #ETH từ 14x ~ 12x yên vị chờ đợi uptrend trở lại.

Xem thêm:
>>ICCO- Cuộc cách mạng của Blockchain với Chứng khoán Trái phiếu ?
>> Bitcoin: 100 triệu USDT chuyển lên Bitfinex, vị thế short tăng 10.000 BTC

Related Articles