• Loại sự kiện blockchain: Conference
  • Ngày diễn ra sự kiện: Thứ sáu, 28/09/2018
  • Địa chỉ: 145 Richmond St W Toronto, ON,Canada

Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Impact 2018 sẽ khám phá những phát triển gần đây, những tác động tiềm năng và cơ hội của blockchain – được biết đến như một trong những phát hiện công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ 21.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập hợp những người chơi chủ chốt làm việc trong các lĩnh vực khác nhau để thảo luận về xu hướng tương lai của công nghệ blockchain và các công ty trưng bày đang sử dụng công nghệ này để phá vỡ các ngành công nghiệp và không ngừng đổi mới. Sự kiện này sẽ là một nền tảng cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp blockchain gặp gỡ và trao đổi ý tưởng. Những người tham dự sẽ thu được nhiều thông tin chi tiết và thông tin về trạng thái của công nghệ blockchain và nền kinh tế.