[29/08/18] Blockchain Day Netherlands

9

Blockchain Day Netherlands

  • Loại sự kiện: Event
  • Ngày diễn ra sự kiện:
  • Saturday, Sep 29, 2018 to Saturday, Sep 29, 2018
  • Đơn vị tổ chức: http://blockchainday.org
  • Email: a.nedbailo@aem.events

Blockchain Day Hà Lan được đặc biệt tạo ra để cho thấy vị trí vững chắc như là lãnh đạo đổi mới châu Âu trong công nghệ mới và lĩnh vực blockchain.
Chúng ta sẽ nói về các dự án và giải pháp thành công cho những thách thức toàn cầu, nơi mà điểm chính là tương lai đã có ở đây. Những thách thức này là gì, các giải pháp và ai là người làm việc trong tương lai của công nghệ blockchain?